Sezona 2014/2015

Rozhodnutí STK k utkání č. 68

STK po prostudování podkladů (zápisu o utkání,vyjádření rozhodčích a zástupců družstev)  r o z h o d l a  o výsledku
nedohraného utkání č. 68 mezi HC Sokol Česká Běla a HC Road Cafe Pardubice
, kde v čase 37,56 po přerušení
hry pro nedevolený zákrok hráče HC Sokol Česká Bělá spojený se zraněním protihráče družstvo HC Road Cafe Pardubice
odmítlo pokračovat ve hře
následovně :

1. družstvo HC Road Cafe Pardubice porušilo pravidlo č. 566 - odmítnutí pokračování ve hře
2. proto na základě článku 410 odst. b) a článku 411 bod 1 odst. f) soutěžního a disciplinárního řádu ČSLH STK  k o n t u m u j e
výsledek na 5:0 pro družstvo HC Sokol Česká Bělá s přiznáním 3 bodů do tabulky základní části
3. vzhledem k okolnostem ukončení utkání STK dále nazahájila disciplinární řízení v této věci s provinivším se družstvem


***

Minulé sezony:

Na z
ákladě vzniklé situace po odehrání základní části meziokresního přeboru sezona 2013/14,kdy hrozilo,že soutěž ve skupině „o titul“ bude znehodnocena odstoupením družstva HC ROAD CAFE Pardubice z nadstavbové části pro výkonnostní důvody OVV OSLH Chrudim s ohledem na nutnost zahájit nadstavbovou část nejpozději 25.1.2014  r o z h o d l  dle článku 18 bod 3 Všeobecných ustanovení  t a k t o :


místo HC Road Cafe Pardubice bylo do skupiny o titul přeřazeno družstvo HC Jiskra Skuteč
družstvo HC Road Cafe Pardubice bylo přeřazeno do skupiny o konečné pořadí na 9.-15. místě
družstvům ve skupině o titul byly započteny výsledky tak,jako by postoupilo družstvo HC Road Cafe Pardubice,družstvu HC Jiskra Skuteč byly započteny výsledky,které dosáhlo v základní části se soupeři,ke kterým bylo přiřazeno. Stejného principu bylo použito i v případě skupiny o konečné pořadí.


***


Na základě žádosti AHC Čankovice o prominutí zbytku trestu hráče Juraje
Chabady OSLH rozhodl takto :

- hráči Juraji Chabadovi se původní trest zastavení činnosti do 31.3.2011
mění na trest zastavení činnosti do 31.1.2011,zbytek trestu se mění na trest
podmíněný do konce roku 2011.

Na základě žádosti HC Vysmátý zmije Pardubice o zmírnění výše trestu pro
hráče Petružálka Martina OSLH rozhodl takto :

- hráči Martinu Petružálkovi se původní trest zastavení činnosti na 5
soutěžních utkání mění na trest zastavení činnosti na 4 soutěžní utkání,
zbytek trestu se mění na trest podmíněný do konce sezony.Posledním
utkáním,kdy hráč nesmí nsstoupit,je utkání č.84 Zmije - Holomci.

Vedoucí družstva AHC Čankovice si vyzvedne RP hráče Chabady u p.Doležala po
zaplacení 500,- Kč.
Vedoucí družstva Vysmátý zmije Pardubice si vyzvedne RP hráče Petružálka po
odehrání utkání č.84 rovněž u p.Doležala po zaplacení 500,- Kč.

***


1. OSLH v záležitosti nesehrání utkání č. 220 ZH Pardubice - AMAT Pardubice
z viny hostí rozhodl takto :

- utkání se kontumuje ve prospěch ZH Pardubice se skoré 5:0 a přidělením 3
bodů tomuto družstvu

- dle článku 6 "Všeobecných ustanovení" družstvo AMAT Pardubice uradí na
účet svazu do 31.1.2011 3.300,- Kč za pronájem ledové plochy + paušální
úhrady pro rozhodčí a box časoměřičů vč.cestovních náhrad 550,- Kč + úhradu
cestovních náhldů soupeře v paušální výši 1.000,- Kč - tj. celkem 4.850,- Kč

- dle článku 12 "Všeobecných ustanovení" budou družstvu AMAT Pardubice v
konečné tabulce soutěže navíc odečteny 3 body
- OSLH se rozhodl,že v tomto případě nebude od AMAT Pardubice požadovat
finanční poplatek za projednání případu

2. Na základě žádosti hráče Jana Ježka z HC Spartak Hlinsko o prominutí
zbytku trestu OSLH rozhodl takto :

- hráči Janu Ježkovi se původní trest zastavení činnosti na 5 utkání mění na
trest zastavení činnosti na 4 utkání , zbytek trestu se mění na trest
podmíněný do konce sezony 2010/11.Posledním utkáním,kdy nesmí nastoupit je
tedy utkání č.62 Zmije - Hlinsko.

- vedoucí družstva HC Spartak Hlinsko si po zaplacení správního poplatku
500,- Kč vyzvedne po 17.1.2011 registrační průkaz hráče u p.Doležala (po
telefonické domluvě)

***


Při kontrole zápisů o utkání bylo zjištěno, že za HC Jiskra Skuteč v utkání č. 11 HC Želvy Chrudim - Jiskra Skuteč s výsledkem na hřišti 4 : 3 a v utkání č. 16 Jiskra Skuteč - TJ Sokol Rozsochatec s výsledkem na hřišti 3 : 4 neoprávněně nastoupil hráč Klusoň Martin , který je hráčem HC Skuteč, hrající krajskou soutěž PU kraje. Současně s tím bylo zjištěno, že HC Jiskra Skuteč má na své soupisce další hráče HC Skuteč a to Herynka Jiřího , Kusého Josefa , Urbana Michala a Vokouna Ondřeje.

Na základě těchto zjištěných skutečností STK a DCK rozhodly takto :1. výsledky obou utkání č. 11 a 16 se kontumují na 5 : 0 ve prospěch soupeřů HC Jiskra Skuteč
 
2. HC Jiskra Skuteč ihned vyškrtne ze své soupisky výše uvedené hráče, kteří v tomto ročníku již nesmí za HC Jiskra Skuteč nastoupit (viz. článek č. 8 „všeobecných ustanovení,platných pro meziokresní přebor ročník 2010/11)
 
3. dle článku č.10 „všeobecných ustanovení..“ HC Jiskra Skuteč uhradí na účet OSLH Chrudim 1000,- Kč (za každý přestupek 500,- Kč) do 26.11.2010 a to   buď v hotovosti nebo převodem. Pokud nebude úhrada provedena, bude HC Jiskra Skuteč od tohoto data zastavena činnost do doby uhrazení a neodehraná utkání budou kontumována!!
 
4. kapitán družstva Jiří Lígr a vedoucí družstva Josef Kusý se trestají zastavením výkonu funkce kapitána, resp. vedoucího družstva do 31.3.2011OSLH Chrudim upozorňuje HC Jiskra Skuteč , že dle článku č.6 „všeobecných ustanovení“ v případě 3 kontumace bude pro letošní ročník družstvo ze soutěže vyřazeno !!!

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Upozorňujeme na možnost broušení bruslí v brusíně areálu ZS Chrudim (nová automatická bruska) na základě domluvy s ledařem p. Janem Makešem MT 774 522 265. Cena nabroušení 1 páru je 50,- Kč.


Dne 18.12.2009 se klub HC Hrochův Týnec odhlásil z meziokresního přeboru I. třídy.

VV OSLH vzal tuto skutečnost na vědomí a rozhodl následovně :   1. Klub HC Hrochův Týnec uhradí na účet svazu poplatek za odstoupení ze soutěže ve výši 1.000-, Kč.

   2. Vzhledem k uvedeným skutečnostem v odůvodnění odstoupení mají hráči HC Hrochův Týnec pro probíhající sezónu pozastaveny od 18.12.2009 veškeré přestupy!

   3. Protože byla odehrána polovina soutěže,zůstávají výsledky HC Hrochův Týnec dosažené na hřišti v platnosti.Tabulka soutěže (tzn. body a skóre všech družstev) se nemění.Ve druhé polovině soutěže se nebudou neodehraná utkání HC Hrochův Týnec do tabulky promítat,tzn. všechna družstva budou mít o utkání méně bez započítání bodů a skóre.

   4. S ohledem na nedostatek termínů a nutnost odehrání play off do poloviny března,budou celá 2 kola postupně předehrána.Od začátku ledna se začne předehrávat 17.kolo,do poloviny ledna bude určeno k předehrání některé z následujících kol.Upozorňujeme všechna zbylá družstva,že ve zbytku soutěže budou hrát 1x v jenom týdnu sobotu i neděli!!

   5. V případě,že se klub HC Hrochův Týnec přihlásí do meziokresního přeboru v další sezóně,bude automaticky zařazen do MOP II.třídy.

   6. VV OSLH při přípravě sezóny 2010/11 projedná a připraví směrnici vč.tvrdších finančních postihů pro případ odstoupení družstva(družstev) ze soutěže.